1. drabantstad

  drabantstad, detsamma som satellitstad.
 2. drabant

  drabant, äldre benämning på måne eller satellit.
 3. drabant

  drabant, i Sverige benämning, från åtminstone början av 1500-talet, på krigsman som ingick i kungliga personers livvakt.
 4. Arvid Horn

  Horn, Arvid, född 6 april 1664, död 18 april 1742, greve, riksråd, kanslipresident; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).

 5. drabantstat

  draban`tstat subst. ~en ~er ORDLED: drab-ant--stat-en
  Svensk ordbok
 6. Karl XI:s drabanter

  Karl XI:s drabanter, en för statsceremonier avsedd paradtrupp vid svenska hovet.
 7. Sturemorden

  Sturemorden, benämning på det blodiga drama som på Erik XIV:s order utspelades i Uppsala 24 maj 1567.
 8. drabant

  draban´t subst. ~en ~er ORDLED: drab-ant-en
  Svensk ordbok
 9. Livdrabantkåren

  Livdrabantkåren, militärt förband som efter Karl  XII:s död ersatte de då upplösta Kungl. Maj:ts drabanter som kungens livvakt.
 10. Dionysius Beurraeus

  Beurraeus, Dionysius, död 1567, fransk-svensk hovman m.m., riksråd från 1562.