1. drabba

  drabb`a verb ~de ~t ORDLED: drabb-ar SUBST.: drabbande
  Svensk ordbok
 2. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 3. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 4. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 5. årstidsbundna affektiva störningar

  årstidsbundna affektiva störningar, engelska seasonal affective disorders, SAD, förskjutningar i en persons grundstämning som har samband med årstiderna.

 6. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.
 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 9. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 10. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.