1. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 2. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 3. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 4. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 5. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 6. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet.

 7. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 8. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 9. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.

 10. terrorism

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.