1. drag

  drag, samlingsnamn för konstgjorda beten som används vid spinn- och haspelfiske.
 2. dragkraft

  dragkraft, kraft som påverkar ett föremåls rörelse.

 3. draghållfasthet

  draghållfasthet, mått på ett materials förmåga att motstå draglaster; bestäms med hjälp av dragprov; se dragprovning.
 4. dragningskraft

  dragningskraft, attraktion , inom fysik och kemi, se gravitation, attraktiva krafter, Coulombs lag och atomkärna.
 5. distinktiva drag

  distinktiva drag, språkvetenskaplig term, se särdrag.
 6. dragprovning

  dragprovning, ett av materialteknikens viktigaste provningsförfaranden.
 7. dragspel

  dragspel, dragharmonika, handklaver, samlingsbeteckning för en grupp musikinstrument ( fritungeinstrument) med höger- och vänsterhandsmanualer (tangenter eller knappar) monterade på ömse sidor av en bälg.
 8. dragon

  dragon, ursprungligen beriden soldat som stred till fots; hästen var för en dragon endast ett förflyttningsmedel.
 9. dragon

  dragon, esdragon, estragon, kejsarsallat, Artemisia dracunculus, art i familjen korgblommiga växter.
 10. Dragon Ball

  Dragon Ball, japansk tecknad serie av Akira Toriyama (född 1955).