1. drag

  drag, samlingsnamn för konstgjorda beten som används vid spinn- och haspelfiske.
 2. draghållfasthet

  draghållfasthet, mått på ett materials förmåga att motstå draglaster; bestäms med hjälp av dragprov; se dragprovning.
 3. dragspel

  dragspel, dragharmonika, handklaver, samlingsbeteckning för en grupp musikinstrument ( fritungeinstrument) med höger- och vänsterhandsmanualer (tangenter eller knappar) monterade på ömse sidor av en bälg.
 4. dragon

  dragon, ursprungligen beriden soldat som stred till fots; hästen var för en dragon endast ett förflyttningsmedel.
 5. dragé

  dragé, sötsak med ett hölje, vanligen av socker eller choklad.
 6. dragningskraft

  dragningskraft, se gravitation.
 7. Dragon

  Dragon, kommersiell rymdkapsel för obemannade och bemannade rymdfärder, utvecklad av det amerikanska företaget SpaceX.

 8. drag

  drag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: drag-et
  Svensk ordbok
 9. distinktiva drag

  distinktiva drag, språkvetenskaplig term, se särdrag.
 10. Drags kanal

  Drags kanal, kustkanal i Kalmarsund, som 1550–58 grävdes den korta sträckan genom landtungan mellan fastlandet och halvön Skäggenäs.