1. dragen

  dra`gen adj. draget dragna ORDLED: drag-en
  Svensk ordbok
 2. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 3. dragen stuga

  dragen stuga, en med bonader klädd stuga (i betydelsen rum, vanligen de äldre allmogebyggnadernas kombinerade kök och vardagsrum).
 4. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 5. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 6. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 7. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 9. Terrakottaarmén

  Terrakottaarmén, kinesiska bingmayong, en större samling gravstatyer av terrakotta.

 10. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.