1. dragkedja

  dragkedja, detsamma som blixtlås.
 2. dragkedja

  dra`gkedja subst. ~n dragkedjor ORDLED: drag--kedj-an
  Svensk ordbok
 3. blixtlås

  blixtlås, dragkedja, låsanordning för klädesplagg m.m. vilken kan öppnas och slutas med en löpare som dras mellan två rader av häktor.
 4. bottin

  botti´n subst. ~en ~er ORDLED: bott-in-en
  Svensk ordbok
 5. blixtlås

  blix`tlås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blixt--lås-et
  Svensk ordbok
 6. slamkrypare

  slam`krypare subst. ~n äv. slamkryparn, plur. ~, best. plur. slamkryparna ORDLED: slam--kryp-ar-en
  Svensk ordbok
 7. kedja

  1kedja [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjor ORDLED: kedj-an
  Svensk ordbok
 8. sy

  sy verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: syende, syning
  Svensk ordbok