1. dragmaskin

    dragmaskin, utrustning för tråddragning, i vilken tråden passerar genom ett antal koniska munstycken (dragskivor) innan den hasplas på ett s.k. slutblock.
  2. dragning

    dragning, gemensam benämning på de plastiska formningsprocesser som karakteriseras av att ett material dras genom en matris för att undergå formförändring.