1. dragning

  dragning, inom statistiken en huvudmetod för att genomföra slumpmässiga urval.
 2. dragningskraft

  dragningskraft, se gravitation.
 3. dragning

  dragning, gemensam benämning på de plastiska formningsprocesser som karakteriseras av att ett material dras genom en matris för att undergå formförändring.
 4. dragning

  dra`gning subst. ~en ~ar ORDLED: drag-ning-en
  Svensk ordbok
 5. dragningsrätt

  dragningsrätt, särskild dragningsrätt, SDR, rätt för medlem i Internationella valutafonden (IMF) att mot sin egen valuta erhålla utländska valutor för att överbrygga likviditetsbrist och stärka sin betalningsförmåga.
 6. dragningsrätt

  dragningsrätt, rätt att disponera tillgodohavande på ett konto genom utfärdande av betalningsanvisning från t.ex. ett checkräkningskonto.
 7. dragningslista

  dra`gningslista subst. ~n dragningslistor ORDLED: drag-nings--list-an
  Svensk ordbok
 8. dragningskraft

  dra`gningskraft subst. ~en ORDLED: drag-nings--kraft-en
  Svensk ordbok
 9. Nya sidenvägen

  Nya Sidenvägen, även Belt and Road Initiative (BRI), kinesiskt infrastrukturprojekt med syfte att förbättra kommunikationerna mellan Kina, Europa och Afrika.

 10. -fili

  -fili, -philia, kärlek, vänskap; dragning till, (ibland sjukligt) behov av något.