1. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 2. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 3. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 4. dram

  dra´m subst. ~en ~er [dra´m-] ORDLED: dram-en
  Svensk ordbok
 5. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 6. Drambuie

  Drambuie, likör tillverkad av skotsk whisky, ljunghonung och många olika örter och kryddor.
 7. drame lyrique

  drame lyrique (fr., ’lyriskt drama’), vagt avgränsad fransk operagenre under 1800-talets andra hälft, med tonsättare som Thomas, Gounod och Massenet.
 8. dramaturgi

  dramaturgi, numera ofta: dramatiskt berättande, eller läran om det dramatiska berättandet.
 9. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 10. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.