1. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 2. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 3. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 4. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 5. Dramaten

  Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Stockholm, Sveriges nationalscen för talteater, statlig kulturinstitution sedan 1975.

 6. historisk dramatik

  historisk dramatik, benämning på dramer som behandlar historiskt stoff, ofta med didaktiskt, politiskt eller religiöst syfte.
 7. dramaturgi

  dramaturgi, numera ofta: dramatiskt berättande, eller läran om det dramatiska berättandet.
 8. Drammen

  Drammen, kommun och stad i Viken fylke, Norge.

 9. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 10. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.