1. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 2. drama

  drama [dra´- el. dra`-] subst. ~t dramer ORDLED: dram-at
  Svensk ordbok
 3. TV-drama

  TV-drama, se TV-teater.
 4. liturgiskt drama

  liturgiskt drama, litterär genre.
 5. pedagogiskt drama

  pedagogiskt drama, dramatisk improvisation som hjälpmedel inom skola och fritidsverksamhet, ibland benämnd ”skapande dramatik” eller helt enkelt ”drama”.
 6. dramaturgi

  dramaturgi, numera ofta: dramatiskt berättande, eller läran om det dramatiska berättandet.
 7. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.
 8. dramaturgi

  dramaturgi innebär att bygga upp en dramatisk berättelse så att publiken blir intresserad och vill veta vad som ska hända.

 9. dramadokumentär

  dramadokumentär, egentligen dramatiserad dokumentär ( film) (jämför engelska documentary ( film), term som främst används om TV-producerade spelfilmer och serier byggda på verklighetsunderlag.
 10. Dramaten

  Dramaten är en teater i Stockholm.