1. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 2. drama

  drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer.
 3. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 4. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 5. dram

  dra´m subst. ~en ~er [dra´m-] ORDLED: dram-en
  Svensk ordbok
 6. drama

  drama [dra´- el. dra`-] subst. ~t dramer ORDLED: dram-at
  Svensk ordbok
 7. TV-drama

  TV-drama, se TV-teater.
 8. liturgiskt drama

  liturgiskt drama, litterär genre.
 9. drame lyrique

  drame lyrique (fr., ’lyriskt drama’), vagt avgränsad fransk operagenre under 1800-talets andra hälft, med tonsättare som Thomas, Gounod och Massenet.
 10. pedagogiskt drama

  pedagogiskt drama, dramatisk improvisation som hjälpmedel inom skola och fritidsverksamhet, ibland benämnd ”skapande dramatik” eller helt enkelt ”drama”.