1. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 2. dramaturgi

  dramaturgi, numera ofta: dramatiskt berättande, eller läran om det dramatiska berättandet.
 3. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 4. Dramaten

  Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Stockholm, Sveriges nationalscen för talteater, statlig kulturinstitution sedan 1975.

 5. historisk dramatik

  historisk dramatik, benämning på dramer som behandlar historiskt stoff, ofta med didaktiskt, politiskt eller religiöst syfte.
 6. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. de dramatiska enheterna

  de dramatiska enheterna, de tre enheterna, nämligen att ett drama bör utspelas under en dag, på en och samma plats och inte ha mer än en handling, en regel som på grundval av studier av antikens dramatik och av Aristoteles förfäktades av flera litteraturteoretiker under renässansen.
 9. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 10. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.