1. Dramatiska institutet

  Dramatiska institutet, DI, Stockholm, tidigare statlig konstnärlig högskola för yrkesutbildning inom film, radio, TV och teater.
 2. dramatisering

  dramatise´ring subst. ~en ~ar ORDLED: dram-at-is-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. dramatisera

  dramatise´ra verb ~de ~t ORDLED: dram-at-is-er-ar SUBST.: dramatiserande, dramatisering
  Svensk ordbok
 4. dramatisk

  drama´tisk adj. ~t ORDLED: dram-at-isk
  Svensk ordbok
 5. de dramatiska enheterna

  de dramatiska enheterna, de tre enheterna, nämligen att ett drama bör utspelas under en dag, på en och samma plats och inte ha mer än en handling, en regel som på grundval av studier av antikens dramatik och av Aristoteles förfäktades av flera litteraturteoretiker under renässansen.
 6. Stockholms dramatiska högskola

  Stockholms dramatiska högskola, StDH, statlig konstnärlig högskola för film, radio, TV och teateryrken.
 7. Malmö Dramatiska Teater

  Malmö Dramatiska Teater, institutionsteater, skapad 1993 ur en delning av Malmö Stadsteater, sedan 2008 åter med detta namn.