1. Dramsvassdraget

  Dramsvassdraget, Drammensvassdraget, älv i sydöstra Norge; 276 km, dräneringsområde 17 342 km 2.
 2. Dramselva

  Dramselva, sträcka av Dramsvassdraget i Norge.
 3. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 4. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 5. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 6. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 7. dram

  dra´m subst. ~en ~er [dra´m-] ORDLED: dram-en
  Svensk ordbok
 8. drama

  drama [dra´- el. dra`-] subst. ~t dramer ORDLED: dram-at
  Svensk ordbok
 9. TV-drama

  TV-drama, se TV-teater.
 10. liturgiskt drama

  liturgiskt drama, litterär genre.