1. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 2. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 3. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 4. månen

  månen är jordens måne.

 5. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 6. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 7. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 8. stånd

  stånd är de samhällsklasser som man tidigare räknade med i Sveriges och en del andra länders historia: adeln, prästerskapet, borgerskapet och bönderna.

 9. dipol

  dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

 10. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.