1. dras

  dras äv. dra`gas verb drogs dragits, pres. dras äv. drages ORDLED: drag-its
  Svensk ordbok
 2. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 3. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 4. drastikum

  drastikum, tidigare använd term för avföringsmedel.
 5. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 6. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 7. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 8. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 9. komodovaran

  komodovaran, Varanus komodoensis, art i ödlefamiljen varaner.

 10. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.