1. dras

  dras äv. dra`gas verb drogs dragits, pres. dras äv. drages ORDLED: drag-its
  Svensk ordbok
 2. drastikum

  drastikum, tidigare använd term för avföringsmedel.
 3. drasut

  drasu´t subst. ~en ~er ORDLED: dras-ut-en
  Svensk ordbok
 4. drastisk

  dras´tisk adj. ~t ORDLED: drast-isk
  Svensk ordbok
 5. dra sig

  dra` sig äv. dra`ga sig verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 6. dragjärn

  dragjärn, timmerdrag, verktyg som används vid timring av hus när man ritar upp konturerna till den ränna som skall huggas i den övre stockens undersida.
 7. rymddiagonal

  rymddiagonal är en linje som går mellan två hörn i en tredimensionell kropp.
 8. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur är musklerna som man använder när man rör sig.

 9. fiske

  fiske innebär att man fångar fisk, kräftdjur och blötdjur.
 10. grafostatik

  grafostatik, läran om hur mekaniska konstruktioners statiska jämvikt kan beskrivas grafiskt.