1. Christopher Dresser

  Dresser, Christopher, 1834–1904, brittisk formgivare.
 2. aesthetic dress

  aesthetic dress, ett huvudsakligen kvinnligt dräktmode, lanserat i Storbritannien på 1880-talet av en rörelse bland konstnärer och estetiskt likasinnade, the Aesthetic Movement.
 3. dress

  dress subst. ~en, ~er el. ~ar ORDLED: dress-en
  Svensk ordbok
 4. dressa

  dress`a verb ~de ~t ORDLED: dress-ar SUBST.: dressande, dress(n)ing
  Svensk ordbok
 5. jugend

  jugend, art nouveau, efter tidskriften Die Jugend benämnd riktning inom konst och miljögestaltning som gjorde sig gällande omkring sekelskiftet 1900.
 6. amish

  amish, etnoreligiös grupp av bönder i nordöstra USA; antal ca 150 000, varav 75 % i Pennsylvania, Ohio och Indiana.
 7. dressyr

  dressyr, ridsportgren, se ridsport.
 8. smock

  smock, dekorativ rynkning i rutmönster, vanligen använd som besparing över ett plaggs axelparti.
 9. Gabriel Naudé

  Naudé, Gabriel, 1600–53, fransk lärd, bibliotekarie hos Richelieu, Mazarin och drottning Kristina.
 10. uniform

  uniform, likformig, i regler fastställd tjänstedräkt för en bestämd samhällsgrupp.