1. dressin

  dressin, litet järnvägsfordon med högst fyra hjul.
 2. dressin

  dressi´n subst. ~en ~er ORDLED: dress-in-en
  Svensk ordbok
 3. hjuling

  hjuling, järnvägsfordon med tre eller fyra hjul för transport av personal och redskap.
 4. tralla

  tralla, lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning.
 5. rälsbil

  rälsbil, landsvägsgående bil som permanent eller tillfälligt ändrats för gång på järnvägsspår.
 6. banvakt

  banvakt, förr en järnvägstjänsteman som tilldelats en viss sträcka av en järnvägslinje över vilken han skulle hålla uppsikt.
 7. Bengtsfors

  Bengtsfors är namn på både en kommun och på centralorten i Bengtsfors kommun i Dalsland.

 8. Carl-Henning Wijkmark

  Wijkmark, Carl-Henning, född 1934, författare.
 9. motorvagn

  motorvagn, järnvägsfordon med egen drivning och utrymme för resande och/eller gods.
 10. tralla

  1trall`a subst. ~n trallor ORDLED: trall-an
  Svensk ordbok