1. driftteorin

  driftteorin, den under förra hälften av 1800-talet av många geologer hävdade uppfattningen att de repade berghällar och lösa sedimentära avlagringar som nu benämns moräner bildats av isberg.
 2. driftefä

  driftefä, juridisk beteckning för bortsprungna husdjur som har hittats av någon annan än ägaren.
 3. driftström

  driftström, vindström , bildas genom direkt överföring av vindenergi till ytskiktet i hav eller sjöar.
 4. driftsenhet

  driftsenhet, en i lagen om anställningsskydd använd beteckning för en enhet inom ett företag.
 5. driftkontroll

  driftkontroll, processkontroll. Historiskt sett har driftkontroll i industriell tillverkning dominerats av kontroll av den tillverkade produkten.
 6. driftinskränkning

  driftinskränkning innebär att en arbetsgivare helt eller delvis lägger ned produktionen av vissa varor eller tjänster vid företaget.
 7. driftredovisning

  driftredovisning, den del av ett företags bokföring som avser dess interna transaktioner eller interna koder för externa transaktioner.
 8. driftskostnad

  driftskostnad, kostnad för den löpande verksamheten i t.ex. ett företag eller en fastighet, t.ex. löner, el och vatten.
 9. driftchef

  driftchef, benämning på ledande befattningshavare med ansvar för produktionsplanering eller styrning av processer företrädesvis inom gruv-, metall- eller processindustrin.
 10. drift

  drift, i mätinstrument ändring under mätningens gång i avläsningen, beroende på instrumentets egenskaper och inte på någon förändring hos den uppmätta storheten.