1. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 2. driftström

  driftström, vindström , bildas genom direkt överföring av vindenergi till ytskiktet i hav eller sjöar.
 3. drift

  drift betecknar inom psykologin en motivation som väcks när det föreligger antingen primära behov som skapas av fysiologiska tillstånd (brist på föda väcker hunger) eller sekundära, förvärvade behov (t.ex. sociala behov av framgång eller pengar).
 4. driftsöverskott

  driftsöverskott, skillnaden mellan intäkter och driftskostnader, t.ex. hyresintäkter minus driftskostnader inom fastighetsbolag.
 5. driftteorin

  driftteorin, den under förra hälften av 1800-talet av många geologer hävdade uppfattningen att de repade berghällar och lösa sedimentära avlagringar som nu benämns moräner bildats av isberg.
 6. drifttekniker

  drifttekniker, person som mäter och beräknar bränsleåtgång, vattenförbrukning m.m. vid kraft- eller värmeverk eller vid en större ventilations- och sanitetsanläggning (t.ex. vid ett sjukhus, en skola eller en industri).
 7. På drift

  På drift, On the Road, roman av den amerikanske författaren Jack Kerouac, utgiven 1957.

 8. driftning

  driftning, formbrotschning,verkstadsteknisk metod för att framställa ytor med regelbunden eller oregelbunden form.
 9. driftförstärkning

  driftförstärkning, förstärkning av berg i samband med kontinuerlig utsprängning av tunnlar och bergrum samt orter och schakt i gruvor.
 10. driftefä

  driftefä, juridisk beteckning för bortsprungna husdjur som har hittats av någon annan än ägaren.