1. drift

  drift, i mätinstrument ändring under mätningens gång i avläsningen, beroende på instrumentets egenskaper och inte på någon förändring hos den uppmätta storheten.
 2. drift

  drift betecknar inom psykologin en motivation som väcks när det föreligger antingen primära behov som skapas av fysiologiska tillstånd (brist på föda väcker hunger) eller sekundära, förvärvade behov (t.ex. sociala behov av framgång eller pengar).
 3. drift

  2drift subst. ~en ~er ORDLED: drift-en
  Svensk ordbok
 4. drift

  1drift subst. ~en ORDLED: drift-en
  Svensk ordbok
 5. På drift

  På drift, On the Road, roman av den amerikanske författaren Jack Kerouac, utgiven 1957.

 6. Rorkes Drift

  Rorkes Drift, ort i KwaZulu–Natal, Sydafrika.
 7. Stokes drift

  Stokes drift, långsam nettoförflyttning av vatten som orsakas av vågor.
 8. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 9. drift- och underhållsteknisk linje

  drift- och underhållsteknisk linje, till början av 1990-talet tvåårig yrkesinriktad linje i gymnasieskolan med teknisk, laborativ inriktning.
 10. drifttekniker

  drifttekniker, person som mäter och beräknar bränsleåtgång, vattenförbrukning m.m. vid kraft- eller värmeverk eller vid en större ventilations- och sanitetsanläggning (t.ex. vid ett sjukhus, en skola eller en industri).