1. drill

  drill , en hastig rörelse mellan två toner på ett halvt eller helt tonstegs avstånd från varandra.
 2. drill

  drill , intensiv och repetitiv träning eller inövning, t.ex. militär drill.
 3. drill

  drill , översättning av en text, vanligen latinsk eller grekisk, som en elev använder (utan tillstånd) för att slippa att själv översätta.
 4. drill

  drill, upphöjd bädd av jord upplagd i längsgående fåror och åsar eller balkar, vilket ger en varm och väldränerad såbädd.
 5. drill

  drill, Mandrillus leucophaeus [-fɛ:us], art i familjen markattartade apor.
 6. drill

  drill subst. ~en ~ar ORDLED: drill-en
  Svensk ordbok
 7. drillsådd

  drillsådd, drillkultur, sådd, plantering eller odling på drillar (ryggar), vilka upplagts på förhand.
 8. drillträda

  drillträda, trädesform med drilluppläggning, lämplig för ogräsbekämpning och för nedbrukning av stallgödsel.
 9. drillning

  drillning, moment vid spöfiske då en krokad fisk tas in: fisken tröttas ut genom att den får arbeta mot slirbromsen och mot spöts fjädring.
 10. drillborr

  drillborr, borrskaft som ger borrverktyget dess roterande rörelse.