1. drittel

    drittel, laggat träkärl, vanligen avsett för transport och förvaring av smör.
  2. drittel

    drittel, mått som i Sverige har använts för smör. 1 drittel innebar en smörvikt om ca 51 kg.
  3. drittel

    dritt´el subst. ~n drittlar ORDLED: drittl-ar
    Svensk ordbok