1. drivkraft

  drivkraft är inom tekniken en kraft eller en energikälla som kan driva en process eller ett fordon.
 2. drivhus

  drivhus, tidigare benämning på växthus, där man genom relativt hög temperatur påskyndar växternas utveckling och tillväxt.
 3. drivrutin

  drivrutin, engelska device driver, del av datorns operativsystem som ansvarar för styrningen av anslutna, yttre enheter och tar hand om avbrottssignaler från dessa.
 4. drivgas

  drivgas används bl.a. i sprayflaskor för att trycka fram vätskan.
 5. driv

  2driv subst. ~et ORDLED: driv-et
  Svensk ordbok
 6. driv

  1driv subst. ~en ~ar ORDLED: driv-en
  Svensk ordbok
 7. drive

  drive, golfterm för utslag från tee (utslagsplatsen).
 8. drive-in-

  drive-in-, som kan utnyttjas av bilister utan att de behöver gå ur bilen: drive-in-bio, drive-in-restaurang etc.
 9. drivande hundar

  drivande hundar, grupp jakthundsraser vars främsta uppgift är att söka och med spårvittring följa och driva villebråd.
 10. drivlina

  drivlina, drivsystem, maskinteknisk term för det som tillsammans driver ett fordon.