1. driva

  2dri`va subst. ~n drivor ORDLED: driv-an
  Svensk ordbok
 2. driva

  1dri`va verb drev drivit driven drivna, pres. driver ORDLED: driv-er SUBST.: drivande, drivning (till 1--5); 1drift (till 6)
  Svensk ordbok
 3. drivaxel

  drivaxel, axel som överför rörelse från en kraftkälla till andra delar av en maskin.
 4. drivande hundar

  drivande hundar, grupp jakthundsraser vars främsta uppgift är att söka och med spårvittring följa och driva villebråd.
 5. drivande

  dri`vande adj., ingen böjning ORDLED: driv-ande
  Svensk ordbok
 6. drivaxel

  dri`vaxel subst. ~n drivaxlar ORDLED: driv--axl-ar
  Svensk ordbok
 7. drivankare

  dri`vankare subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. drivankarna ORDLED: driv--ankar-et
  Svensk ordbok
 8. drive

  drive, golfterm för utslag från tee (utslagsplatsen).
 9. Taxi Driver

  Taxi Driver, amerikansk film i regi av Martin Scorsese (premiär 1976).
 10. Adam Driver

  Driver, Adam, född 1983, amerikansk skådespelare.