1. drivaxel

  drivaxel, axel som överför rörelse från en kraftkälla till andra delar av en maskin.
 2. drivaxel

  dri`vaxel subst. ~n drivaxlar ORDLED: driv--axl-ar
  Svensk ordbok
 3. kardanaxel

  kardanaxel, ledad kraftöverföringsaxel mellan ett fordons växellåda och drivaxel.
 4. drivknut

  drivknut, variant av kardankoppling eller motsvarande som används på motordrivna fordon.
 5. differentialväxel

  differentialväxel, i fordonssammanhang en speciell typ av mekanism eller kuggväxel, som vanligen tillsammans med slutväxeln är hopbyggd till en enhet på bilens drivaxel.
 6. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 7. kopplingspedal

  kopplingspedal [kåp`-] subst. ~en ~er ORDLED: koppl-ings--ped-al-en
  Svensk ordbok