1. drogmissbruk

  drogmissbruk, detsamma som narkotikamissbruk, ibland avses även läkemedelsmissbruk.
 2. drogpolitik

  drogpolitik, den offentliga attityd samhället visar gentemot droger och drogmissbrukare.
 3. UNDCP

  UNDCP, UNIDCP, United Nations International Drug Control Programme, FN:s internationella program för kontroll av drogmissbruk, upprättat i Wien 1990, har bl.a. till uppgift att inom FN-systemet samordna arbetet mot drogmissbruk.
 4. Bernward Vesper

  Vesper, Bernward, 1938–71, tysk (västtysk) författare.
 5. förändrat medvetandetillstånd

  förändrat medvetandetillstånd, FMT, engelska altered state of consciousness, innebär att uppmärksamhet, varseblivning, tänkande, minne, vilje- och känsloliv fungerar kvalitativt annorlunda än i tillstånd av normalt, vaket medvetande.
 6. Börge Hellström

  Hellström, Börge, 1957–2017, författare.

 7. Serge Chaloff

  Chaloff, Serge, 1923–57, amerikansk jazzmusiker (barytonsaxofonist).
 8. Gene Ammons

  Ammons, Gene,Jug”, 1925–74, amerikansk jazzmusiker (tenorsaxofonist).
 9. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 10. Sofia Rapp Johansson

  Rapp Johansson, Sofia, född 1980, författare.