1. dromedar

  dromedar, enpucklig kamel, Camelus dromedarius, domesticerad art i hovdjursfamiljen kameldjur.
 2. dromedar

  dromeda´r subst. ~en ~er ORDLED: dromed-ar-en
  Svensk ordbok
 3. metafor

  metafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man använder ett bildligt uttryck för att säga något.
 4. kamel

  kamel är ett stort däggdjur.
 5. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.
 6. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 7. alpacka

  alpacka är ett däggdjur som är släkt med kamel och dromedar.
 8. kameler

  kameler, sammanfattande benämning på dromedar och tvåpucklig kamel.
 9. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 10. fettupplagring

  fettupplagring, hos djur lagring av fett i celler och organ av överskottsenergi från födan.