1. droppsten

  droppsten, allmän benämning på utfällning av kalk (kalciumkarbonat) från droppande eller långsamt strömmande vatten i grottor.
 2. droppinfektion

  droppinfektion, infektion som överförs med salivdroppar.
 3. droppbevattning

  droppbevattning, bevattningssystem som huvudsakligen används till växthuskulturer samt i frukt- och bärodlingar.
 4. drop in-vigsel

  drop in-vigsel,  snabbvigsel efter amerikansk förebild som under 2000-talet införts i Sverige.

 5. drop in-

  drop in- [dråpin`-] förled
  Svensk ordbok
 6. droppattack

  droppattack, uttryck för att en person plötsligt faller genom att knäna viker sig, utan medvetandepåverkan.
 7. dropout

  dropout, särskilt i USA använd benämning på elev i skolan eller högskolan som avbryter studierna utan att ha fullgjort alla årskurser eller slutar före avgångsexamen.
 8. droppdräll

  droppdräll, vävnad där mönstret bildas av trådar som ligger löst inom små rutor, ”droppar”.
 9. droppar

  droppar, se droppe.
 10. droppur

  droppur, droppsur , väggur med åttkantigt, glasat foder och nedskjutande pendellåda.