1. drus

  drus, nästan klotformig anhopning av små kristaller i en växtcell.
 2. druser

  druser, arabiska durūz, medlemmar av en islamisk sekt som bröt sig ut från de shiitiska ismailiterna under fatimidkalifen al-Hakims tid (996–1021).
 3. drus

  drus, aggregat av kristaller (mineral) på ett gemensamt underlag.
 4. Drusus

  Drusus d.y. (Drusus Julius Caesar), född mellan 15 och 12 f.Kr., död 23 e.Kr., romersk tronföljare, son till kejsar Tiberius, dotterson till Agrippa; jämför släktartikel Drusus.

 5. Drusus

  Drusus d.ä. (Nero Claudius Drusus), 38 f.Kr.–9 f.Kr., son till Tiberius Claudius Nero (se Claudius) och Livia Drusilla; jämför släktartikel Drusus.

 6. drus

  drus subst. ~en ~er [dru`s- el. dru´s-] ORDLED: drus-en
  Svensk ordbok
 7. Livia Drusilla

  Livia Drusilla, född 30 januari 58 f.Kr., död 29 e.Kr., romersk kejsarinna, hustru till Augustus.
 8. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 9. drusrum

  drusrum, drushål, mer eller mindre oregelbunden bergartshålighet vars vägg är beklädd med kristaller som radierar (pekar) mot hålighetens mitt.
 10. Druskininkai

  Druskininkai, stad i södra Litauen; för belägenhet se landskarta Litauen.