1. dryg

  dryg adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. Ronald Reagan

  Reagan, Ronald, född 6 februari 1911, död 5 juni 2004, amerikansk politiker (republikan), president 1981–89.

 3. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 4. dryga ut

  dryga u´t verb drygade drygat ORDLED: dryg-ar SUBST.: utdrygande, utdrygning
  Svensk ordbok
 5. dryghet

  dry`ghet subst. ~en ORDLED: dryg-het-en
  Svensk ordbok
 6. delfiner

  delfiner är flera olika arter av tandvalar, exempelvis delfin och späckhuggare.
 7. Vasaloppet

  Vasaloppet är ett av världens mest kända skidlopp och också ett av de längsta, 90 kilometer, och största, över 10 000 deltagare.
 8. får

  får är ett släkte getdjur.
 9. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 10. snok

  snok eller vanlig snok är Sveriges största orm, upp till en dryg meter lång.