1. dry-point

  dry-point, detsamma som torrnålsgravyr.
 2. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 3. drypa av

  drypa a´v verb dröp, drupit el. drypt, pres. dryper ORDLED: dryp-er
  Svensk ordbok
 4. drypa

  dry`pa verb dröp, drupit el. drypt, pres. dryper ORDLED: dryp-er SUBST.: drypande, drypning
  Svensk ordbok
 5. Yggdrasil

  Yggdrasil, i fornnordisk religion en ask i gudarnas boning Asgård.

 6. Draupner

  Draupner, Odens gyllene armring, från vilken det var nionde natt dröp åtta lika dyrbara ringar.
 7. dröp

  dröp se drypa
  Svensk ordbok
 8. drupit

  drupit se drypa
  Svensk ordbok
 9. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 10. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.