1. duala

  duala, douala, ett bantufolk i området kring staden Douala i Kamerun; deras antal uppskattas till 190 000.
 2. douala

  douala, ett bantufolk i Kamerun, se duala.
 3. dualitet

  dualitet, matematisk term som har sin upprinnelse inom projektiv geometri, där det råder en ”dualitet” mellan objekten punkt och linje och dessutom mellan konstruktionerna skärningspunkten mellan två linjer och förbindningslinjen mellan två punkter.
 4. covariant vektor

  covariant vektor, covektor, en reellvärd linjär avbildning av ett vektorrum V, dvs. ett element ω i det duala vektorrummet V*.
 5. kvotmeter

  kvotmeter, instrument för mätning av kvoten mellan två spänningar.
 6. konvex mängd

  konvex mängd, mängd i ett vektorrum med egenskapen att hela sträckan mellan två punkter i mängden tillhör mängden.
 7. Hölders olikhet

  Hölders olikhet, olikhet som gäller för vektorer.
 8. Legendre-transformationen

  Legendre-transformationen, den transformation som avbildar en funktion ƒ av n variabler x 1, ..., xn på funktionen
 9. digitalvoltmeter

  digitalvoltmeter, DVM, voltmeter där mätresultatet ges direkt på en siffertablå i stället för som ett visarutslag på en skala.
 10. fältteori

  fältteori, teori inom fysiken.