1. dubbla blommor

  dubbla blommor, fyllda blommor, en oftast abnorm företeelse hos vissa växter som innebär att ståndarna ombildats till kronbladslika organ.
 2. dubbla

  dubb`la verb ~de ~t ORDLED: dubbl-ar SUBST.: dubblande, dubbling
  Svensk ordbok
 3. tidvatten

  tidvatten, ebb och flod, periodiska rörelser i havet, i jorden (se tidjord) och i atmosfären (atmosfäriskt tidvatten) vilka beror på månens och solens dragningskraft.
 4. Himalaya

  Himalaya, bergskedja i södra Asien som utgör jordens högsta bergssystem och har en längd av ca 250 mil.
 5. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 6. dubblé

  dubblé, jaktterm: att skjuta dubblé innebär att fälla ett vilt med vardera pipan i en dubbelbössa eller dubbelstudsare, eller att med repeterstudsare fälla två djur omedelbart efter varandra.
 7. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 8. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 9. kärleksbuden

  kärleksbuden, det dubbla kärleksbudet, den kristna etikens grundnorm.
 10. eutanasi

  eutanasi, begrepp vars ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga.