1. dugong

  dugong, Dugong dugon, art i familjen dugonger.
 2. Du gamla, du fria

  Du gamla, du fria, fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 3. duggregn

  duggregn, nederbörd som består av talrika små droppar med 0,05–0,25 mm droppradie.
 4. dugonger

  dugonger, Dugongidae, familj i däggdjursordningen sirendjur med en enda nu levande art, dugong ( Dugong dugon).
 5. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 6. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 7. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 8. Dugesia

  Dugesia, det vetenskapliga namnet på ett släkte virvelmaskar.
 9. D.U.G.

  D.U.G., Den unge gubben, studentklubb i Lund, företrädare till D.Y.G. Namnet kom från titeln på en skämttidning.
 10. Dugongidae

  Dugongidae, det vetenskapliga namnet på däggdjursfamiljen dugonger.