1. Dugesia

  Dugesia, det vetenskapliga namnet på ett släkte virvelmaskar.
 2. Dugongidae

  Dugongidae, det vetenskapliga namnet på däggdjursfamiljen dugonger.
 3. D.U.G.

  D.U.G., Den unge gubben, studentklubb i Lund, företrädare till D.Y.G. Namnet kom från titeln på en skämttidning.
 4. duggregn

  duggregn, nederbörd som består av talrika små droppar med 0,05–0,25 mm droppradie.
 5. dugonger

  dugonger, Dugongidae, familj i däggdjursordningen sirendjur med en enda nu levande art, dugong ( Dugong dugon).
 6. dugong

  dugong, Dugong dugon, art i familjen dugonger.
 7. Dugi

  Dugi, ö i sydvästra Kroatien; för belägenhet se landskarta Kroatien.
 8. Dugald Stewart

  Stewart, Dugald, 1753–1828, brittisk (skotsk) filosof, professor i moralfilosofi vid universitetet i Edinburgh 1785–1820.
 9. Du gamla, du fria

  Du gamla, du fria, fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 10. dugande

  du`gande adj., ingen böjning ORDLED: dug-ande
  Svensk ordbok