1. duglig

  du`glig adj. ~t ORDLED: dug-lig
  Svensk ordbok
 2. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 3. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 4. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 5. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 6. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 7. folktribun

  folktribun var en romersk ämbetsman.
 8. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 9. Jantelagen

  Jantelagen, tio ”budord” präglade av småstadsmentalitet och avundsjuka.
 10. Ludvig XIV

  Ludvig XIV, kallad ”Kung Sol” eller ”Solkungen” (Roi-Soleil), född 5 september 1638, död 1 september 1715, kung av Frankrike från 1643, son till Ludvig XIII och Anna av Österrike.