1. duka

  du`ka verb ~de ~t ORDLED: duk-ar SUBST.: dukande, dukning
  Svensk ordbok
 2. Bord, duka dig!

  Bord, duka dig! är en folksaga som handlar om en fattig man som av djävulen har fått saker som gör honom rik.
 3. dukat

  dukat, guldmynt med hög guldhalt, över 23 karat, och en finvikt av ca 3,4 g.
 4. dukaton

  dukaton, benämning på de 1664–1704 präglade svenska 8-marksmynten.
 5. dukatornament

  dukatornament, bård av omlottlagda plattor, ”dukater”, ibland skenbart sammanhållna av ett genom plattornas mitt löpande snöre.
 6. dukagång

  dukagång, vävteknik där mönstret framträder genom färgade inslagstrådar, inplockade så att ränder bildas av bottenväven i varpriktningen.
 7. dukagångsdrätt

  dukagångsdrätt, väggduk mönstrad i dukagång.
 8. duka upp

  duka upp´ verb dukade dukat ORDLED: duk-ar SUBST.: uppdukande, uppdukning
  Svensk ordbok
 9. duka under

  duka un´der verb dukade dukat ORDLED: duk-ar
  Svensk ordbok
 10. dukat

  duka´t subst. ~en ~er ORDLED: duk-at-en
  Svensk ordbok