1. dukt

  dukt, kardel, mellanprodukt vid framställning av tågvirke vilken erhålls genom att flera trådar av enkelgarn eller tvinnat garn tvinnas samman.
 2. dukt

  dukt subst. ~en ~er ORDLED: dukt-en
  Svensk ordbok
 3. duktografi

  duktografi, en sällan använd radiologisk metod att undersöka bröstkörtel.
 4. duktilitet

  duktilitet (av latin ductilis ’tänjbar’), mått på ett materials förmåga att utsättas för plastisk deformation utan sprickbildning.
 5. duktyg

  duktyg, ett sammanfattande ord för bordduk och servetter, ibland även inkluderande andra föremål som ingår i en dukning.
 6. duktilt brott

  duktilt brott, segt brott , typ av brott i material där stora plastiska deformationer förekommer.
 7. duktig

  duk`tig adj. ~t ORDLED: dukt-ig
  Svensk ordbok
 8. hasselmus

  hasselmus hör till familjen sovmöss.
 9. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf var kung av Sverige 1611–1632.
 10. Erik av Pommern

  Erik av Pommern var barnbarn till drottning Margaretas syster och utsågs till Margaretas efterträdare.