1. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 2. Bellmanhistorier

  Bellmanhistorier är historier som handlar om en person som heter Bellman.
 3. sannolikhetsteori

  sannolikhetsteori, teori för modeller för slumpförsök, dvs. försök som kan upprepas och där man inte exakt kan förutsäga vad som skall ske, även om man har full kontroll över de yttre omständigheterna.
 4. fånskratt

  få`nskratt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fån--skratt-et
  Svensk ordbok
 5. urbota

  1u`rbota adv. ORDLED: ur--bota
  Svensk ordbok
 6. känna med sig

  känna me´d sig verb kände känt, pres. känner ORDLED: känn-er
  Svensk ordbok
 7. klantig

  klan`tig adj. ~t ORDLED: klant-ig
  Svensk ordbok
 8. klant

  klant subst. ~en ~ar ORDLED: klant-en
  Svensk ordbok
 9. sottis

  sotti´s subst. ~en ~er ORDLED: sott-is-en
  Svensk ordbok
 10. idioti

  idioti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: idi-ot-in
  Svensk ordbok