1. dunder

  dun´der subst. dundret, plur. ~, best. plur. dundren ORDLED: dundr-et
  Svensk ordbok
 2. dunder-

  dun`der- förled
  Svensk ordbok
 3. Dunderlandsdalen

  Dunderlandsdalen, dalstråk i Nordnorge, från Ranfjordens inre del 80 km åt nordöst.
 4. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 5. Alan Dundes

  Dundes, Alan, 1934–2005, amerikansk folklorist, sedan 1978 professor vid University of California, Berkeley.

 6. syndafloden

  syndafloden, gängse benämning på den översvämning som enligt Första Moseboken 6–9 till straff för människornas ondska utplånade allt liv på jorden med undantag av Noa och hans familj och de djurpar som räddades in i den farkost, ”arken”, som Gud sagt till Noa att bygga.

 7. P.G. Wodehouse

  Wodehouse, Sir Pelham Grenville, 1881–1975, brittisk författare.
 8. Harold Lloyd

  Lloyd, Harold, 1893–1971, amerikansk filmkomiker, regissör och producent.
 9. strukturalism

  strukturalism, de teorier och metoder inom olika vetenskapliga ämnen som utgår från att enskilda element inte kan analyseras isolerat eftersom de är bestämda av bredare regelbundenheter och mönster; verkligheten är strukturerad.
 10. muskedunder

  muskedunder, kort grovkalibrigt gevär som på 1600- och 1700-talen användes av flottan.