1. dunk

  2dunk subst. ~et ORDLED: dunk-et
  Svensk ordbok
 2. dunk

  1dunk subst. ~en ~ar ORDLED: dunk-en
  Svensk ordbok
 3. dunker

  dunker, tidigare dunkerstövare, norsk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
 4. Dunker

  Dunker, f.d. församling i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 5. Dunkerquefördraget

  Dunkerquefördraget, ett 1947 mellan Storbritannien och Frankrike ingånget försvarsfördrag riktat mot Tyskland och eventuella tyska rustnings- och krigsaktiviteter efter andra världskriget.
 6. Dunkwa

  Dunkwa, stad i södra Ghana; för belägenhet se landskarta Ghana.
 7. Dunkassa

  Dunkassa, stad i östra Benin; för belägenhet se landskarta Benin.
 8. dunkrok

  dunkrok, fiskekrok med fjädrar.
 9. Dunkirk

  Dunkirk , det engelska namnet på staden Dunkerque.
 10. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.