1. duo

  duo, musikstycke för två instrument, motsvarande den vokala duetten, eller ensemble av två musiker.
 2. duo

  du´o subst. ~n, ~r äv. ~s ORDLED: du-on
  Svensk ordbok
 3. duol

  duol, musikterm: två tidsmässigt lika långa noter som utförs på samma tid som normalt tre inom taktarten.
 4. duopol

  duopol, marknadsform som kännetecknas av att det på marknaden endast finns två konkurrerande säljare.
 5. duopson

  duopson, duopsoni, marknadsform som kännetecknas av att det på marknaden endast finns två köpare.
 6. duoverk

  duoverk, valsverk som består av två valsar.
 7. duodenalsond

  duodenalsond, en tunn slang (sond) som förs ned till tolvfingertarmen ( duodenum) antingen via näsan eller munnen.
 8. duodenojejunostomi

  duodenojejunostomi, kirurgiskt anlagd förbindelse mellan tolvfingertarmen ( duodenum) och övre delen av tunntarmen ( jejunum) i avsikt att överbrygga ett mellanliggande hinder för tarmpassagen.
 9. duospårväg

  duospårväg, trafiklösning som innebär teknisk utformning av främst spårvagnar så att de kan trafikera såväl spårvägsnät som järnvägsnät.
 10. duodenit

  duodenit (nylat. duodenitis), inflammation av slemhinnan i tolvfingertarmen ( duodenum).