1. duodenit

  duodenit (nylat. duodenitis), inflammation av slemhinnan i tolvfingertarmen ( duodenum).
 2. duopol

  duopol, marknadsform som kännetecknas av att det på marknaden endast finns två konkurrerande säljare.
 3. duodenalulcus

  duodenalulcus, ulcus duodeni , slemhinnesår i tolvfingertarmen ( duodenum).
 4. duodecima

  duodecima (av italienska duodecimo ’tolfte’, av latin duodecimus ’tolfte’), musikterm, se intervall.
 5. duo

  duo, musikstycke för två instrument, motsvarande den vokala duetten, eller ensemble av två musiker.
 6. duodji

  duodji är ett samiskt ord för hantverk.
 7. duopson

  duopson, duopsoni, marknadsform som kännetecknas av att det på marknaden endast finns två köpare.
 8. duodenum

  duodenum, anatomisk benämning på tolvfingertarm.
 9. duodenojejunostomi

  duodenojejunostomi, kirurgiskt anlagd förbindelse mellan tolvfingertarmen ( duodenum) och övre delen av tunntarmen ( jejunum) i avsikt att överbrygga ett mellanliggande hinder för tarmpassagen.
 10. duodes

  duodes, äldre benämning på bokformat.