1. dural

  dural, duraluminium (av latin durus ’hård’ och aluminium), äldre benämning på en typ av aluminiumlegeringar med omkring 4 % koppar och mindre mängd magnesium som viktigaste legeringsämnen.
 2. duraluminium

  duraluminium, legering, se dural.
 3. duraluminium

  du`raluminium subst. duraluminiet el. ~et ORDLED: dur--alum-ini-um-et
  Svensk ordbok
 4. duralexglas

  duralex`glas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: duralex--glas-et
  Svensk ordbok
 5. Alfred Wilm

  Wilm, Alfred, 1869–1937, tysk metallurg.
 6. aluminiumlegeringar

  aluminiumlegeringar, legeringar i vilka aluminium är huvudbeståndsdel.