1. dust

  dust, små, kluvna blyhagel som används som sänken vid mete.
 2. dust

  dust subst. ~en ~er ORDLED: dust-en
  Svensk ordbok
 3. dust bowl

  dust bowl, amerikansk benämning på damm i atmosfären orsakat av omfattande vinderosion.
 4. angel dust

  angel dust, hallucinogen drog, detsamma som PCP.
 5. Dustin Hoffman

  Hoffman, Dustin, född 1937, amerikansk skådespelare.

 6. Dusty Springfield

  Springfield, Dusty, egentligen Mary O’Brian, 1939–99, brittisk sångerska.

 7. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 8. Arthur Rothstein

  Rothstein, Arthur, 1915–85, amerikansk fotograf.
 9. Arthur W Upfield

  Upfield, Arthur William, 1888–1964, australisk författare, född i Storbritannien.
 10. meteor

  meteor, ”stjärnfall”, det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten kropp, en meteoroid, från rymden med hög hastighet faller in i jordatmosfären.