1. dy

  dy, annan benämning på sjödy, jordart huvudsakligen bestående av dysubstans.
 2. Dy

  Dy, kemiskt tecken för grundämnet dysprosium.
 3. DY

  DY, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Benin.
 4. dy

  dy subst. ~n
  Svensk ordbok
 5. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 6. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 7. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 8. BJ

  BJ, nationalitetsbeteckning för Benin.
 9. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 10. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.