1. Dy

  Dy, kemiskt tecken för grundämnet dysprosium.
 2. DY

  DY, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Benin.
 3. dy

  dy, annan benämning på sjödy, jordart huvudsakligen bestående av dysubstans.
 4. dy

  dy subst. ~n
  Svensk ordbok
 5. BJ

  BJ, nationalitetsbeteckning för Benin.
 6. du

  du , i franskan sammandragning av prepositionen de och bestämda artikeln i maskulinum, le.
 7. Pomatoschistus

  Pomatoschistus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fiskfamiljen smörbultar med elva arter, i nordiska vatten berg-, dy-, ler- och sandstubb.
 8. sölgrop

  sölgrop, jägarterm för grop som sparkats upp av en kronhjortshane, helst i något sank mark, men även för naturligt uppkommen dy- eller lerpöl i vilken kronhjortarna vältrar sig.
 9. linjär avbildning

  linjär avbildning, i matematiken en avbildning som bevarar en linjär struktur, t.ex. vid vridningar och skalningar.
 10. fjärsinglika fiskar

  fjärsinglika fiskar, Trachinoidei, underordning abborrartade fiskar omfattande ca 150 arter fördelade på tio familjer, bl.a. sväljarfiskar, stjärnkikarfiskar och fjärsingfiskar.