1. dyckert

  dyckert, spik med litet huvud, vilket medger att spiken kan drivas så långt ned i trävirket att den inte syns.
 2. dyckert

  dyck´ert subst. ~en ~ar ORDLED: dyck-ert-en
  Svensk ordbok
 3. spik

  1spik subst. ~en ~ar ORDLED: spik-en
  Svensk ordbok