1. dygd

  dygd, inom moralfilosofin ett beundransvärt eller moraliskt gott karaktärsdrag.
 2. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 3. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 4. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 5. gyllene medelvägen

  gyllene medelvägen, begrepp som ytterst går tillbaka på Aristoteles syn på dygden som en medelväg mellan extrema ytterligheter.
 6. teologiska dygder

  teologiska dygder, inom skolastisk teologi benämning på tron, hoppet och kärleken, som till skillnad från de allmängiltiga kardinaldygderna ansågs fordra en särskild nåd från Gud.
 7. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 8. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 9. kardinaldygder

  kardinaldygder, de viktigaste dygderna.
 10. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.