1. dykare

  dykare, dykarbaggar, Dytiscidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 4 000 arter, varav 150 i Sverige, bl.a. i släktena Dytiscus, Hydroporus, Agabus och Ilybius.
 2. dykare

  dykare, person som vistas under vatten. Dykare kan indelas i två huvudgrupper, fridykare och dykare som använder någon typ av andningsutrustning.
 3. dyk

  dyk, benämning på en flock vitfågel som samlas för att dyka och fiska efter småsill som kommer upp i stim nära vattenytan.
 4. dykarantiloper

  dykarantiloper, dykare, duikers, skogsantiloper, tofsantiloper, Cephalophinae, underfamilj i hovdjursfamiljen slidhornsdjur.
 5. dykänder

  dykänder, grupp fåglar i familjen änder.

 6. dykarskador

  dykarskador, dykarkomplikationer , barotrauma, kroppsskador som kan uppkomma i samband med dykning.
 7. dykarsjuka

  dykarsjuka, sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid uppstigning i samband med dykning.
 8. dykarbaggar

  dykarbaggar, annat namn på skalbaggsfamiljen dykare.
 9. dykare

  dykare, annat namn på dykarantiloper.
 10. dykarklocka

  dykarklocka, en mot omgivande vatten öppen eller sluten anordning vilken används som arbetsplattform för dykare och som transportanordning mellan fartyget och dykarens arbetsdjup.