1. dykning

  dykning, yrkesverksamhet eller sportutövning under vatten (jämför sportdykning).
 2. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 3. kaskelot

  kaskelot, spermacetival, Physeter macrocephalus (synonym P. catodon), art i tandvalsfamiljen kaskeloter.
 4. dykarsjuka

  dykarsjuka, sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid uppstigning i samband med dykning.
 5. piké

  piké, äldre flygterm för brant höjdminskning (dykning).
 6. tetraplegi

  tetraplegi, tetrapares, kvadriplegi, förlamning i armar, ben och bål beroende på skada eller sjukdom som drabbat ryggmärgens halsdel.
 7. Knutbymålet

  Knutbymålet, benämning på ett kriminalfall 2004, ett av Sveriges mest uppmärksammade.

 8. trauma

  trauma, påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller händelser som ger en övergående eller kvarstående effekt.
 9. dykarskador

  dykarskador, dykarkomplikationer , barotrauma, kroppsskador som kan uppkomma i samband med dykning.
 10. Öja

  Öja, ö i sydligaste delen av Stockholms skärgård, 15 km söder om Nynäshamn.