1. dylik

  dy`lik pron. ~t ~a; ofta i förk. o.d., e.d. (('och dylikt', 'eller dylikt')) ORDLED: dy--lik
  Svensk ordbok
 2. Jan Dylik

  Dylik, Jan, 1905–73, polsk geograf, professor i naturgeografi vid universitetet i Łódź 1945–73.
 3. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 4. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 5. rättighet

  rättighet, centralt etiskt och juridiskt begrepp.

 6. gladiatorspel

  gladiatorspel, benämning på de rituella väpnade tvekamper som utövades i anslutning till vissa offentliga manifestationer i det romerska riket.

 7. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 8. poststrukturalism

  poststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och på flera punkter revolterat mot strukturalismen.
 9. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 10. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.