1. dynamit

  dynamit, sprängämnen som innehåller nitroglycerin och/eller dinitroglykol som aktiv substans.
 2. dyn

  dyn, kulle eller långsträckt rygg som bildats genom avlagring av vindtransporterad sand.

 3. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 4. dynamometer

  dynamometer, ett instrument för att mäta kraft.
 5. dynamisk

  dynamisk, som har att göra med dynamik, med krafter och rörelser (ofta i överförd mening).
 6. dynasti

  dynasti, härskarsläkt, furstehus; regeringsperiod med regenter tillhörande samma släkt.
 7. dynamisk psykologi

  dynamisk psykologi, psykologi som rör motivation och emotion.
 8. dynamisk psykiatri

  dynamisk psykiatri, psykiatri som i teori och praktik bygger på psykoanalytiska synsätt.
 9. kinesiska dynastier

  kinesiska dynastier är de perioder som Kinas historia är indelad i.
 10. dynamik

  dynamik, variation i ljudstyrka vid musikaliskt framförande, ett av musikens verkningsfullaste uttrycksmedel.